Branche Metall

Spolehlivé produkty pro hladké fungování

Kovoprůmysl je jako klíčové odvětví úzce spojeno s výrobou automobilů, strojů a zařízení či s elektrotechnickým průmyslem, a kromě toho je důležitým dodavatelem pro výrobce z odvětví automotive, letecké a kolejové dopravy. Vašemu odvětví je proto přikládán mimořádný ekonomický význam.

Jako společnost, která vyrábí, obrábí či zpracovává kovy, podléháte neustále kolísajícím cenám surovin, vysokému konkurenčnímu tlaku i tlaku na dodržování termínů. Kromě toho na vás zákazníci kladou vysoká očekávání a mají neustále nové požadavky na produkty.

Abyste tyto požadavky dokázali splnit, musí vše po technické stránce dokonale klapat. My vám dodáme vám kvalitní a bezúdržbovou upevňovací techniku – aby vaše výrobní procesy probíhaly bez poruch.

Co nabízíme:

  • Rozsáhlé odborné znalosti příslušného odvětví
  • Vynikající kompetence našich poradců pro prodej i aplikace
  • Individuální řešení střižená na míru
  • Více než 30 000 kvalitních produktů z vlastní výroby a od renomovaných výrobců
  • Nepřetržitý vývoj našich produktů i portfolia produktů
  • Nejrůznější služby a údržbu
  • Maximální kvalitu
Thomas Reiprich

Thomas Reiprich

  • Vedoucí prodejního oddělení / Průmysl, obchod, řemesla