Verwaltung Titgemeyer Osnabrück

Gegevensbescherming op het internet

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens bij uw bezoek aan onze website en bij het gebruik van onze aanbiedingen op onze website worden verzameld, hoe deze gegevens door ons worden verwerkt en welke rechten u hebt in dit verband. Daarnaast leggen wij u uit welke begeleidende maatregelen wij op technisch en organisatorisch vlak hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

A. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor het beheer van deze website overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz/ BDSG) en tevens serviceprovider overeenkomstig de Duitse wet op de telecommunicatie (Telemediengesetz/ TMG) is de firma

Titgemeyer GmbH & Co. KG
(hierna „Titgemeyer” en/of „wij” genoemd)

Hannoversche Str. 97
49084 Osnabrück, Duitsland

T +49 541 5822-0

E info@titgemeyer.com
www.titgemeyer.com

Persoonlijk aansprakelijke vennoot: GTO Beteiligungs-GmbH
Bedrijfsleider: Joachim Sommer Dr. (univ. Nebraska-Lincoln)

B. Functionaris voor gegevensbescherming

De firma Titgemeyer heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming per post bereiken op het hierboven vermelde adres of per e-mail via:  datenschutz@titgemeyer.com.

C. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over persoonlijke of zakelijke details die zonder meer eenduidig aan u kunnen worden gelinkt. Hiertoe behoren bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres of ook een online-identificatiemiddel of een wachtwoord.

D. Omvang van de verzameling en het gebruik van uw gegevens met inbegrip van het doel van de verwerking

I. Bezoek aan onze website

Voor het louter bezoeken van onze website en het oproepen van de daar beschikbare informatie is het niet nodig dat u persoonsgegevens meedeelt.

Wij verzamelen en gebruiken tijdens uw bezoek aan onze website alleen gegevens die uw internetbrowser automatisch naar ons doorstuurt:

 • datum en tijdstip van het oproepen van één van onze internetpagina’s
 • uw browsertype
 • uw browserinstellingen
 • uw IP-adres
 • de door u bezochte pagina’s
 • het internetadres van de website, van waar u door het aanklikken van een link op onze website bent terechtgekomen (zogenaamde referrer).

Deze gegevens gebruiken wij om uw bezoek aan onze website technisch mogelijk te maken. Voor het overige gebruiken wij deze gegevens voor statistische doeleinden, om het design en de lay-out van onze website te verbeteren. Uw volledige IP-adres slaan wij enkel op voor de duur van uw bezoek. Als wij deze gegevens niet kunnen verzamelen, dan is het niet mogelijk om de inhoud van onze website door te sturen naar uw browser en/of daar weer te geven.

II. Gebruik van onze contactgegevens/ contactformulieren

1. Via het e-mailadres dat wordt vermeld op onze website kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de door u per e-mail meegedeelde persoonsgegevens (o. a. e-mailadres) en informatie uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag. Deze correspondentie wordt opgeslagen met inachtneming van de wettelijke bewaringstermijnen en wordt verwijderd na het verstrijken van eventuele bewaringstermijnen.

2. U hebt ook de mogelijkheid om via het contactformulier dat wordt aangeboden op onze website een vraag aan ons te stellen of een terugbelverzoek achter te laten. In het kader hiervan verzamelen wij de volgende verplichte gegevens om uw aanvraag te kunnen beantwoorden:

 • uw voor- en achternaam
 • uw e-mailadres
 • uw specifiek verzoek

De mededeling van andere gegevens (uw firma, uw adres en uw telefoonnummer) gebeurt op vrijwillige basis.

III. Verzenden van sollicitaties

Binnen de vacatures op onze website hebt u de mogelijkheid om ons uw sollicitatie te bezorgen via het daar aangegeven e-mailadres. Om uw sollicitatie te verwerken, moeten wij minstens de volgende gegevens verzamelen:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adres
 • uw e-mailadres
 • de functie waarvoor u solliciteert („sollicitatie naar”)
 • vroegste startdatum
 • sollicitatiedocumenten (bijv. curriculum vitae, diploma’s, referenties, kwalificaties)

Vanzelfsprekend kunt u ons naar eigen goeddunken nog andere gegevens meedelen. Wij gebruiken de bovenstaande gegevens voor het verzenden van een ontvangstbevestiging, voor de selectie van geschikte kandidaten, eventueel voor de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek of voor het terugsturen van uw documenten.

IV. Inschrijving voor de nieuwsbrief

Als u gebruik maakt van onze e-mailservice voor het toezenden van informatie, actuele aanbiedingen en reclame, dan verzamelen en verwerken wij met het oog op de bezorging en de inachtneming van wettelijke voorschriften met uw toestemming de volgende verplichte gegevens:

 • uw firma
 • uw e-mailadres
 • uw voor- en achternaam
 • aanspreektitel

Naar aanleiding van uw inschrijving voor onze nieuwsbrief slaan wij daarnaast de volgende gegevens op, om uw toestemming te documenteren en misbruik van uw persoonsgegevens te verhinderen:

 • datum, tijdstip en uw IP-adres bij verklaring van de toestemming
 • datum, tijdstip en uw IP-adres bij bevestiging van de toestemming
 • versie van de privacyverklaring op het tijdstip van de toestemming en de inhoud      van de betreffende verklaring
 • herkomst van de gegevens betreffende de toestemmingsverklaring, bijv. „https://www.titgemeyer.de/de/aktuell/newsletter.html

Voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde Double-Opt-in-methode. Dat wil zeggen dat wij na opgave van uw e-mailadres een bevestigingsmail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de verzending van de nieuwsbrief wenst. Indien u deze wens na ontvangst van de e-mail bevestigt, dan slaan wij uw e-mailadres op totdat u de nieuwsbrief opzegt. Het opslaan van uw e-mailadres gebeurt uitsluitend om u de nieuwsbrief te kunnen bezorgen. Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen.

V. Downloaden van catalogussen, montagehandleidingen en certificaten

U hebt de mogelijkheid om op onze website catalogussen, montagehandleidingen en certificaten te downloaden. Met het oog hierop verwerken wij de onder punt D. I. vermelde gegevens.

VI. Gebruik van de webshop/ aanmaken van een gebruikersprofiel (registratie)

U hebt enkel als zakelijke klant de mogelijkheid om artikelen aan te kopen via onze webshop. Hierbij is het noodzakelijk dat u zich voor het gebruik van onze webshop registreert en zo een gebruikersprofiel aanmaakt.

Wij verzamelen en gebruiken in het kader van uw registratie naast de gegevens, die uw internetbrowser ons automatisch doorstuurt, de volgende verplichte gegevens:

 • datum en tijdstip van de registratie
  zelfgekozen gebruikersnaam
  uw e-mailadres
  zelfgekozen wachtwoord
  uw firma
  uw voor- en achternaam
  uw adres (straat, nr., postcode, stad, land)
  uw telefoonnummer
  btw-nr. van uw firma

Voor de registratie vragen wij via Creditreform een kredietwaardigheidscontrole aan over de door u opgegeven firma. De voorwaarde om toegang te krijgen tot onze webshop is een geldige en positieve beoordeling van Creditreform.

Na de registratie gebruiken wij uw gebruikersnaam en uw wachtwoord voor de authenticatie als u inlogt op uw persoonlijk profiel. U hebt de mogelijkheid om in uw gebruikersprofiel uw bestaande persoonsgegevens met inbegrip van de gegevens over uw bestelling te bekijken en uw logingegevens te wijzigen.

Daarnaast slaan wij de persoonsgegevens op die u naar aanleiding van uw aankoop in onze webshop achterlaat en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract met u en voor de afhandeling van vorderingen op basis van garantie of waarborgen:

 • datum en tijdstip van een bestelling.

VII. Gebruik van cookies

Op onze website gebruiken wij zogenaamde „cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door onze webserver naar uw computer worden gestuurd, om bepaalde informatie (bijv. kenmerken ter identificatie) op te slaan.

Als u onze website anoniem gebruikt, dan worden met behulp van cookies statistische analyses over het gebruik uitgevoerd, met inbegrip van de registratie van nieuwe en terugkerende bezoekers. Voor het overige gebruiken wij cookies om het gebruiksniveau van gratis inhoud te meten.

Als u gebruik maakt van onze webshop, dan worden cookies gebruikt om uw browser tijdens de duur van het bezoek met inbegrip van het oproepen van verschillende pagina’s te identificeren en daardoor het winkelmandje up-to-date te houden.

De weergave van onze website is ook mogelijk zonder dat er cookies worden opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies in de instellingen van uw browser uitschakelen of zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd als een website cookies wil opslaan. In dit geval beslist u over de acceptatie van de cookies. Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van onze website is het evenwel omwille van technische redenen noodzakelijk om de tijdelijke cookies volledig toe te staan.

Details over de door ons gebruikte cookies vindt u ook onder de volgende cijfers.

VIII. Gebruik van webanalysetools

1. Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (VS). Onze dienstverlener is gevestigd in een land buiten de lidstaten van de Europese Unie („derde land”).

De machtiging van de firma Google Inc. vindt plaats op basis van de beslissing van de Europese Commissie van 12-07-2016, die bepaalt dat er in de VS een adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat (adequaatheidsbesluit volgens art. 45 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

Google Analytics gebruikt „cookies” die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door het gebruik van een IP-anonimisering op onze website wordt een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) gewaarborgd.

In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om andere met het gebruik van de website en van het internet verbonden diensten te leveren aan Titgemeyer. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Daarnaast gebruiken wij de volgende functies van Google Analytics:

 • Display-reclame;
 • remarketing;
 • rapporten over weergaven in het Google Display-netwerk;
 • Google Analytics-rapporten over de prestaties volgens demografische kenmerken en interesses en
 • User-ID.

U kunt Google Analytics voor Display-reclame uitschakelen en de advertenties in het Google Display-netwerk aanpassen door de advertentie-instellingen aan te passen via de volgende link:www.google.de/settings/ads . Door het gebruik van remarketing met Google Analytics voor onlinereclame laten wij advertenties zien op websites van externe aanbieders, met inbegrip van Google. Daarbij worden cookies gebruikt door ons en externe aanbieders, met inbegrip van Google. Dit omvat met name het gecombineerde gebruik van first-party cookies (bijv. cookies van Google Analytics) en third-party cookies (bijv. DoubleClick-cookies) op basis van uw vroegere bezoeken aan onze website en een afstemming, optimalisatie en weergave van advertenties op deze basis.

Dit betekent ook dat wij advertentieweergaven, ander gebruik van advertentiediensten en interacties met deze advertentieweergaven en advertentiediensten linken aan uw bezoek aan onze website en daardoor invloed uitoefenen op de weergave in de toekomst. Daarbij wordt ook op interesse gebaseerde reclame van Google gebruikt. De daardoor verkregen gegevens en de bezoekersgegevens van externe aanbieders (bijv. leeftijd, geslacht en interesses) worden in Google Analytics door ons geregistreerd en geanalyseerd. Ze worden eveneens gebruikt voor advertentieweergaven, ander gebruik van advertentiediensten en interacties met deze advertentieweergaven en advertentiediensten. Deze gegevens worden in geen geval samengevoegd met andere persoonsgegevens. Remarketing in de beschreven vorm is niet beperkt tot uw gebruik van onze website met een eindtoestel, maar stelt ons in staat om op meerdere toestellen reclame op basis van interesses weer te geven.

De functie User-ID gebruiken wij om gegevens over gebruiksgedrag op verschillende eindtoestellen (bijv. tablet, notebook, smartphone) en naar aanleiding van verschillende sessies te verzamelen en te linken aan een User-ID. Dit stelt ons in staat om marketingactiviteiten onafhankelijk van eindtoestellen en afgestemd op de behoefte te organiseren en meten. De toekenning van de User-ID en de analyse van het gebruiksgedrag gebeurt uitsluitend geanonimiseerd.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de via de cookie opgeslagen en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert:

Disable Google Analytics

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Analytics  vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html en op https://www.google.de/intl/de/policies/

 

2. Piwik

Op onze website gebruiken wij Piwik, een open-source-software voor de statistische analyse van de bezoekerstoegangen. Piwik gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt op de server van de aanbieder in Duitsland opgeslagen. Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking en voor de opslag geanonimiseerd. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies in hun volledige omvang kunt gebruiken. Voor het overige hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de analyse door Piwik. Daarvoor klikt u op de volgende link:

XIII. Koppeling naar SocialMedia-platformen/ videoplug-in

1. Koppelingen

Op onze website voorzien wij koppelingen naar de SocialMedia-platformen Facebook en YouTube.

Als u op een desbetreffende link klikt, stuurt uw browser u door naar de gekoppelde website. Voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op het gekoppelde platform is de respectievelijke aanbieder verantwoordelijk.

E. Op welke rechtsgrond vindt de verwerking van uw gegevens plaats?

Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale voorschriften inzake gegevensbescherming (in Duitsland: Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz)) om de volgende doeleinden te bereiken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op de beschikbaarstelling van de inhoud op onze website zodat deze door de gebruiker kan worden opgeroepen. De verwerking vindt hierbij plaats op basis van art. 6 lid 1 zin 1 letter b) AVG.

Hetzelfde geldt voor de verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van de verwerking van uw verzoeken die worden meegedeeld via het contactformulier.

Wij verwerken uw persoonsgegevens verder met het oog op de uitvoering van een met ons via onze webshop afgesloten contract en voor de afhandeling van vorderingen op basis van garantie of waarborgen. De verwerking vindt hierbij plaats op basis van art. 6 lid 1 zin 1 letter b) AVG.

De sollicitatiegegevens die u naar ons doorstuurt, verwerken wij met het oog op de uitvoering van een sollicitatieprocedure op basis van art. 6 lid 1 zin 1 letter b) AVG en § 26 van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) in de versie vanaf 25-05-2018.

Wij verwerken uw persoonsgegevens daarnaast voor zover u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. De verwerking vindt in dit geval plaats op basis van art. 6 lid 1 zin 1 letter a) AVG. Naar aanleiding van het verkrijgen van uw toestemming informeren wij u over het concrete doel van de beoogde verwerking. De toestemming die u ons hebt verstrekt, kunt u op elk ogenblik met werking voor de toekomst herroepen. Dit geldt ook voor toestemmingen die u voor 25 mei 2018 hebt gegeven. Over de mogelijkheid om een toestemming te herroepen, informeren wij u respectievelijk bij het verstrekken van een toestemming. Uw toestemming hebben wij bijvoorbeeld nodig voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Tot slot verwerken wij uw gegevens, voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben en uw belangen of basisrechten, die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. De verwerking vindt in dit geval plaats op basis van art. 6 lid 1 zin 1 letter f) AVG. Tot deze verwerkingen behoren het gebruik van de bovengenoemde cookies en het gebruik van tools voor de analyse van uw gebruiksgedrag op onze website.

F. Aan wie worden uw gegevens door ons doorgegeven?

Binnen Titgemeyer worden uw gegevens doorgegeven aan de gespecialiseerde afdelingen die deze nodig hebben voor de uitvoering van het contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen (bijv. personeelsafdeling bij sollicitaties, verkoopafdeling voor aanvragen over onze producten en diensten, logistiek en boekhouding voor de afhandeling van bestellingen). Daarnaast worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de gespecialiseerde afdelingen die deze op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken, bijvoorbeeld onze marketingafdeling voor de samenstelling van reclameboodschappen of voor de weergave van reclame op basis van interesses.

Als dit noodzakelijk is, geven wij gegevens ook door aan dienstverleners die ons ondersteunen (bijv. postbedrijven, logistieke bedrijven, IT-bedrijven, incassobureaus en juridische adviseurs).

Buiten Titgemeyer worden uw gegevens doorgegeven aan Creditreform met het oog op het aanvragen van een kredietwaardigheidsbeoordeling en voor het overige indien en voor zover hiertoe een juridische verplichting (bijv. rechtshandhavingsinstanties) bestaat.

G. Worden uw gegevens door ons doorgegeven aan een internationale organisatie of doorgestuurd naar een derde land?

Wij hebben naar aanleiding van de verwerking van uw gegevens de bovengenoemde technische dienstverleners ingeschakeld. Als deze uw gegevens in een land buiten de lidstaten van de Europese Unie („derde land”) verwerken, dan hebben wij hierop gewezen in het kader van de informatie over de betreffende dienstverlener.

Als wij in de toekomst naar aanleiding van het beheer van deze website meer of andere dienstverleners inschakelen, die de gegevens van de gebruikers van onze website niet in een in lidstaat van de Europese Unie verwerken, dan gebeurt dit alleen als op basis van een beslissing van de Europese Commissie vaststaat dat in het betreffende derde land een adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat (art. 45 AVG) of als bij het ontbreken van een dergelijke beslissing voldoende garanties bestaan voor de bescherming van uw gegevens en u beschikt over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen (art. 46 AVG). In elk geval zullen wij voor de gegevensoverdracht met de dienstverlener een overeenkomst sluiten voor de opdrachtuitvoering op basis van de EU-modelcontractbepalingen.

H. Hoe lang worden uw gegevens door ons opgeslagen?

Wij slaan uw persoonsgegevens op voor de duur van het gebruik van onze website. Indien en voor zover uw gegevens onderworpen zijn aan fiscaalrechtelijke, handelsrechtelijke of andere wettelijke bewaringstermijnen, dan slaan wij deze gegevens op tot aan het verstrijken van de bovengenoemde termijnen. Indien u ons via het contactformulier dat wordt aangeboden op onze website sollicitatiedocumenten bezorgt, dan slaan wij deze documenten op tot de sollicitatieprocedure voltooid is.

Indien wij uw gegevens ook met het oog op reclameboodschappen op basis van een gerechtvaardigd belang hebben opgeslagen, dan verwijderen wij deze gegevens op het ogenblik dat u bezwaar maakt tegen reclameboodschappen. Dit geldt niet zolang deze gegevens onderworpen zijn aan een wettelijke bewaringstermijn. In dit geval worden de gegevens echter geblokkeerd voor reclameboodschappen.

I. Informatie over rechten met betrekking tot gegevensbescherming/ toezichthoudende autoriteit

Elke gebruiker heeft het recht op informatie over zijn gegevens die bij Titgemeyer zijn opgeslagen en de desbetreffende verwerkingen volgens art. 15 AVG, het recht op correctie van zijn gegevens volgens art. 16 AVG, het recht op verwijdering van zijn gegevens na de uitvoering van het contract volgens art. 17 AVG, indien er bewaringstermijnen gelden die in strijd zijn hiermee, het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG, het recht op bezwaar volgens art. 21 AVG en het recht op gegevensportabiliteit volgens art. 20 AVG.

Indien u Titgemeyer toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op elk ogenblik herroepen, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de herroeping.

Daarnaast bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit volgens art. 77 AVG.

Bij vragen en inlichtingen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens en om gebruik te maken van de bovenstaande rechten, neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via de hierboven vermelde contactgegevens.

J. Informatie over het bestaan van een recht van bezwaar volgens art. 21 AVG

Bestaan van een recht van bezwaar in specifieke situaties

U hebt, omwille van redenen die het gevolg zijn van uw specifieke situatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of uit hoofde van het openbaar gezag wordt vervuld (art. 6 lid 1 zin 1 letter e) en die werd toegewezen aan de firma Titgemeyer. Dit geldt ook voor een profilering die gebaseerd is op de bovenstaande bepaling. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, dan zullen wij uw gegevens niet meer verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient voor de vordering, uitoefening of verdediging van rechten.

 

Bestaan van een recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor reclameboodschappen met inbegrip van daarmee verband houdende voorafgaande verwerkingen (profilering)

Wij verwerken uw gegevens voor reclameboodschappen en voeren met het oog hierop voorafgaand verwerkingen uit, om onze marketingacties af te stemmen op uw interesses (profilering). Deze verwerking met het oog op directe reclame vindt plaats op basis van een overwegend gerechtvaardigd belang van de firma Titgemeyer.

U kunt op elk ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op reclameboodschappen. Dit geldt ook voor profilering, indien deze verband houdt met de reclameboodschappen. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op directe reclame, dan worden uw gegevens niet meer verwerkt voor deze doeleinden.

 

Bestaan van een recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor de aangepaste weergave van onze website (aanmaken van gebruiksprofielen)

Wij verwerken uw gegevens voor de aangepaste weergave van onze website. Hiervoor maken wij gebruiksprofielen aan met gebruik van pseudoniemen, zolang u geen bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking. In geen geval voegen wij gebruiksprofielen samen met de gegevens over de houder van het pseudoniem.

U kunt op elk ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de aangepaste weergave van onze website. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, dan worden uw gegevens niet meer verwerkt voor deze doeleinden. Het bezwaar kan kenbaar worden gemaakt via de hierboven weergegeven links.

 

Voor het overige kunt u uw bezwaar zonder specifieke vormvereisten richten tot:

Titgemeyer GmbH & Co. KG

Hannoversche Str. 97
49084 Osnabrück, Duitsland

T +49 541 5822-0
F +49 541 5822-490

info@titgemeyer.com
www.titgemeyer.com

K. Moeten gebruikers persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de firma Titgemeyer?

Voor het gebruik van onze website is het technisch noodzakelijk dat wij de onder punt D.I.  vermelde gegevens verzamelen en verwerken. Zonder deze gegeven zijn wij niet in staat om de inhoud van onze website weer te geven. Voor het overige kunnen wij uw aanvraag alleen behandelen, als u ons de gegevens bezorgt die in de contactformulieren zijn aangeduid als verplichte gegevens. Hetzelfde geldt voor uw sollicitatie.

Voor het overige moet u ons de andere onder punt D. vermelde gegevens ter beschikking stellen. Anders kunnen wij uw bestellingen niet uitvoeren, sollicitaties niet behandelen, nieuwsbrieven niet bezorgen, aanvragen niet beantwoorden en geen brochures en formulieren naar u opsturen.

L. Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?

De klant heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op automatische verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor de klant rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft (art. 22 AVG). Wij maken in principe geen gebruik van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming op onze website. Als wij bij wijze van uitzondering een dergelijke verwerking uitvoeren, dan zullen wij u hierover vooraf informeren.

M.Vorming van profielen (profilering)

Wij verwerken de gegevens van de gebruikers gedeeltelijk automatisch met als doel om de gebruikers op onze website zoveel mogelijk in functie van hun interesses te informeren over onze diensten en producten en om onze website te optimaliseren. Hierbij houden wij rekening met het gebruiksgedrag (o.a. de duur van het bezoek; de opgeroepen pagina’s; de trefwoorden; de pagina van waar de gebruiker op onze website is terechtgekomen).

N. Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen, met name tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Hiertoe behoort met name de codering van onze volledige website met inbegrip van eventuele bestelprocessen door middel van SSL-techniek (https://).

Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling permanent verbeterd. Voor het overige zetten wij bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen werknemers in die gebonden zijn aan de geheimhoudingsplicht.

O. Omvang en wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor het gebruik van de door ons aangeboden website. Ze geldt niet voor de website van andere aanbieders, naar wie wij louter door middel van een link verwijzen. Voor externe verklaringen en richtlijnen die geen verband houden met onze website aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Wij behouden ons het recht voor de bovenstaande gegevensbeschermingsregels van tijd tot tijd aan te passen in functie van toekomstige wijzigingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Belangrijke wijzigingen worden daarbij bekend gemaakt door een duidelijk zichtbare mededeling op onze website.

Versie: 22-05-2018