Titgemeyer Tools & Automation

Firma Titgemeyer Tools & Automation byla založena v roce 1994 pod názvem RIVETEC v Albrechticích nad Vltavou v České republice a letos slaví své 25. výročí. Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává profesionální nýtovací nástroje pro všechny typy nýtů a pro všechny typy nýtovacích aplikací, včetně řízení procesů. Kromě toho společnost Titgemeyer Tools & Automation navrhuje a vyrábí speciální stroje, montážní linky a automatizační řešení specifické pro zákazníka.

Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem  výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Název projektu je „Vzdělávání RIVETEC“ a je zaměřen na zvýšení kvalifikace všech zaměstnanců a především pak těch ve věku nad 54 let.

Lidé budou školeni v Měkkých dovednostech, Obecných i Specifických IT znalostech, Ekonomických kurzech a v Technickém – odborném vzdělávání.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

O společnosti

Zjistěte více o Titgemeyer Tools & Automation – dříve RIVETEC

Další informace

Centrum stahování

Zde vám poskytneme naše informační materiály od návodu až po certifikát

Do centra stahování

Titgemeyer International