Verwaltung Titgemeyer Osnabrück

Impressum

TITGEMEYER CZ spol. s r. o.

U Vodany 1506
39701 Pisek, 
Postfach 43 20
49033 Osnabrück, Germany

Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0
Telefax: +49 (0)5 41/58 22-490

E-Mail: info@titgemeyer.com
Website: www.titgemeyer.com

UST-IdNr.: DE 117664445
Steuernummer: 66/204/40308
Handelsregister HRA 2329
Amtsgericht Osnabrück

Osobně ručící společnice: GTO Beteiligungsges-GmbH
Okresní soud Osnabrück, OR 208590
Jednatel: Dietrich Leifert

Disclaimer

Tato internetová stránka je provozována firmou TITGEMEYER GmbH & Co. KG (krátce: TITGEMEYER). Všechna práva k této internetové stránce náleží firmě TITGEMEYER. Uživateli je internetová stránka poskytnuta pouze „jak je k dispozici“ a pokud je to ze zákona přípustné, bez jakékoliv (výslovné nebo konkludentní) záruky, příslibu nebo ručení. Kromě případu úmyslného poškození firma TITGEMEYER neručí za škody, které vznikly používáním nebo v důsledku používání této internetové stránky. Firma TITGEMEYER v žádném případě není odpovědná a nepřebírá ručení za nepřímé, bezprostřední, náhodné nebo následné škody, které vznikly používáním nebo v důsledku používání této internetové stránky.

Informace o produktech, zveřejněné na této internetové stránce nebo jiné informace jsou firmou TITGEMEYER poskytovány podle nejlepšího svědomí. Všechny tyto informace ovšem, pokud je to ze zákona přípustné, nejsou základem pro záruku, příslib nebo ručení ze strany firmy TITGEMEYER ani uživatele nezbavují nutnosti provedení vlastních kontrol a testů. Pokud není jiným způsobem výslovně písemně stanoveno něco jiného, nejsou Všeobecné prodejní podmínky firmy TITGEMEYER měněny internetovou stránkou a jejím obsah, materiály a informacemi.
I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebírá firma TITGEMEYER ručení za obsahy externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek je odpovědný výhradně jejich provozovatel.
Nastavením takového textového odkazu na cizí internetové stránky si firma TITGEMEYER neosvojuje tuto internetovou stránku ani její obsah. Hypertextová propojení k této internetové stránce se provádí na vlastní riziko uživatele.

Programování:

cytrus GmbH - váš partner pro optimalizaci vyhledávačů,
webový design, ContentManagementSysteme v Osnabrücku

Statistika webových stránek:

Tato internetová stránka používá aplikaci Piwik, Open Source software za účelem statistického vyhodnocení přístupu návštěvníků. Piwik používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a jejich pomocí umožňují analýzu využívání internetové stránky. Informace vytvořené prostřednictvím cookies o vašem využívání této internetové nabídky se ukládají na serveru poskytovatele v Německu. IP adresa je ihned po zpracování a před jejím uložením anonymizována. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v takovém případě eventuálně nebudete moci využívat veškeré funkce této internetové stránky v plném rozsahu.