Spolupráce Titgemeyer + Universal Robots

Automatizace výroby je pro mnohé podniky nutností. Ne vždy se však jedná o složité linky či výrobní postupy. Existuje velké množství jednoduchých aplikací, kde je zapotřebí snadno a rychle přizpůsobit výrobní stroj novému produktu.

Proto jsme se rozhodli spojit se s Universal Robots, špičkou v oblasti kolaborativních robotů, abychom Vám přinesli možnost snadného nasazení našeho systému pro trhací nýty, SAN2. 

V rámci programu UR+ jsme pro vás připravili snadné propojení robotů UR a systému SAN2 včetně potřebného software k řízení nýtování. 

Výhody spojení UR+SAN2

  • Zvýšení produktivity díky robotizaci opakujících se činností
  • Snížení nákladů souvisejících s odpadem na přepracování chybných dílů, snížením lidských chyb
  • Vyšší kvalita díky přesnosti robotů a menšímu riziku, že obsluha bude provádět ergonomicky špatné úkony

Pro více informací kliente zde

Co potřebuji a jak to funguje?
Zapotřebí je plně automatický systém SAN2 a robot UR10 nebo UR16. Aby mohly oba systémy komunikovat, stačí je zapojit do stejné LAN sítě – v nejjednodušším případě si tedy vystačíte s jedním Ethernetovým kabelem. Poté je potřeba do prostředí robota nainstalovat připravený URCap – driver pro SAN2. Dále se pak proces nýtování programuje stejným intuitivním způsobem, jako běžné programy robota UR.

Vyvinutý URCap poskytuje nejjednodušší způsob ovládání nýtování a synchronizaci s akcemi robota. K dispozici jsou tři komponenty – nastavení, nabíjení a nýtování. Tyto komponenty pak obstarávají veškerou komunikaci bez zásahu uživatele. Není tak potřeba programovat žádné komunikační protokoly a uživatel nemusí znát hlubší technické detaily o systému SAN2. V kombinaci s intuitivním ovládáním robota UR je pak snadné změnit výrobní proces a přizpůsobit ho novému či upravenému dílu.

Propojení SAN+UR video                                          
https://youtu.be/I43kGEKtD8A

Fungování systému video
https://youtu.be/6acISPChB4U

Kontaktujte tta-sales@titgemeyer.com pro konkrétní nabídku