Zarządzanie Grupa Titgemeyer

Joachim Sommer

Prezes zarządu

Dennis Dierker

Kierownik działu kadr

Dietrich Leifert

Dyrektor sprzedaży

André Kutscheidt

Kierownik działu finansowego

Christof Altrogge

Kierownik działu zaopatrzenia