Kompass

Zarządzanie Grupa Titgemeyer

Dietrich Leifert

Dyrektor zarządzający

Dennis Dierker

Kierownik działu kadr