Varmt och kallt

HVAC-industrin står inför utmaningen att förbättra energieffektiviteten och minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Strängare regler uppmuntrar till användning av energieffektiva tekniker och uppgradering av befintliga system. Ett annat fokus ligger på övergången från fossila bränslen till koldioxidsnåla alternativ som solenergi, geotermisk energi och värmepumpar. Energikrisen ökar trycket på produktdesign, kapacitetsökningar, produktionskostnader och kvalitet.

Titgemeyer hjälper dig med kostnadseffektiva monteringssystem för olika HVAC-applikationer och har ett nära samarbete med dina konstruktörer för att utveckla och anpassa skräddarsydda lösningar.

Våra lösningar står för säkerhet, komfort och miljöansvar. Oavsett var de används: i klimatmässigt tuffa miljöer, i högpresterande system eller i designorienterade applikationer.

Vad vi erbjuder dig

  • Omfattande branschexpertis och en key account-struktur med specialister
  • Utomordentlig expertis hos våra försäljnings- och applikationskonsulter
  • Skräddarsydda lösningar anpassade efter dina behov
  • Mer än 30.000 högkvalitativa produkter från vår egen produktion och från välkända tillverkare
  • Kontinuerlig vidareutveckling av våra produkter och vår produktportfölj
  • Olika service- och underhållstjänster
  • Högsta kvalitet

Franz-Josef Müller

  • Außendienstmitarbeiter