Close

This website is also available in your language.

Change language

Våra leverantörer är vår främsta länk till globala inköpsmarknader

Tigmemeyer är ett globalt företag. Vi tillverkar innovativa fäst och trailerkomponenter på sex internationella platser.

Ett tillitsfullt, hållbart samarbetet med våra anställda, kunder och dig - våra leverantörer - är nyckeln till vår framgång. Med detta i åtanke ställer vi samma höga krav till dig som på oss själva.

När det gäller strategiska och långsiktiga frågor driver vi inköpsaktiviteter centralt från Osnabrück.

Samarbete och partnerskap är grunden för vår inköpspolitik

Vårt mål är att inspirera våra kunder. Vi uppnår detta med hjälp av våra samarbetspartners, och vi dedikerar oss till att göra det varje dag.

Önskar du att arbeta målmedvetet med oss för att möta de allt större kraven inom fäst och transportteknik? Isåfall är det dig vi söker.