Close

This website is also available in your language.

Change language

Våra leverantörer är vår främsta länk till globala inköpsmarknader

Tigmemeyer är ett globalt företag. Vi tillverkar innovativa fäst och trailerkomponenter på sex internationella platser.

Ett tillitsfullt, hållbart samarbetet med våra anställda, kunder och dig - våra leverantörer - är nyckeln till vår framgång. Med detta i åtanke ställer vi samma höga krav till dig som på oss själva.

När det gäller strategiska och långsiktiga frågor driver vi inköpsaktiviteter centralt från Osnabrück.

Samarbete och partnerskap är grunden för vår inköpspolitik

Vårt mål är att inspirera våra kunder. Vi uppnår detta med hjälp av våra samarbetspartners, och vi dedikerar oss till att göra det varje dag.

Önskar du att arbeta målmedvetet med oss för att möta de allt större kraven inom fäst och transportteknik? Isåfall är det dig vi söker.

Lager

Vad vi erbjuder våra leverantörer

 • Ett långsiktigt partnerskap
 • Rättvist och pålitligt samarbete
 • Attraktiva volymer
 • Tillväxt potential
 • Tillgång till attraktiva marknader
Kommissionierung

Vad vi förväntar oss av våra leverantörer

 • Produktkvalitet och service som uppfyller överenskomna krav
 • Commitment
 • Överenstämmelse av leveranstider och kvantiteter
 • Hög flexibilitet
 • Proaktiv information
 • Ansvarig hantering av resurser
 • Rättvisa marknadspriser

FAQ

Hur blir jag leverantör?
Grundläggande kan du nås oss via de vanliga kanalerna per telefon, brev, e-post eller fax. Hjälp oss med en kort beskrivning av ditt företag och vilka tjänster Ni erbjuder. I vår download sektion hittar Ni också en informationsmall för leverantörer som kan fyllas i och bifogas. Informationen ger oss ett snabbt första intryck.

Hur finner jag den rätta kontaktpersonen?
Du finner kontaktupplysningar under inköpssektionen. Skulle du vilja kontakt andra i vår  organisation, hjälper vi dig med det. 

Vilka produkter har Titgemeyers intresse?
Produkter och tjänster som är relaterade till fäst och transportteknik är av intresse för oss. Vi är särskilt intresserade av innovativa lösningar och produkter som tillför våra kunder ett högt värde.

Vilka krav ska jag leva upp till som leverantör?
En viktig förutsättning för oss är din förmåga att visa att dina produkter och processer resulterar i en konsekvent hög produkt och servicekvalitet.
Ackreditering enligt kvalitetssystem som DIN EN ISO 9001 är önskvärt, men är inte obligatoriskt.

Dennis Deblaere

Dennis Deblaere

 • Leiter Einkauf

Downloads