Close

Diese Seite ist auch in Ihrer Sprache verfügbar.

Sprache wechseln

POLYSTIC® kabelclips

POLYSTIC Kabelclipse

Kabeclips för manuell montering. Ingen åverkan på målade ytor, ingen korrosion.

POLYSTIC® svetsbult-system

POLYSTIC Schnellmontagesystem

Hög hållfasthet genom fullsvetsning. Kostnadseffektiv på grund av snabbmontage. Inga borrhål och är därför tät. Fördel med montering från en sida.

WELD MOUNT

WELD MOUNT är en unik kombination av infästning och limning. Utan svetsning, borrning eller skruvning uppnås optimal montering av många olika material och utan risk för korrosion. Systemet består av kabelband, slang och kabelklämmor, gängade bussningar och andra fästelement. Allt kan monteras av det innovativa limmet, både vertikalt och horisontellt. Limmet AT-2010 och AT-8040 uppnår en mycket hög hållfasthet inom 20-30 minuter. WELD MOUNT systemet kan enkelt monteras och sparar därmed kostnader i förhållande till att borra, skruva eller svetsa.