Zavřít

This website is also available in your language.

Change language

Trhací nýty POP® Standard

TIFAS Blindniete

K upevnění a spojení jednoho nebo více součástí. Zpracování se provádí „naslepo“ z jedné strany. Procesem nýtování vzniká velký přítlačný tlak na spojované díly, a tím pevné a bezpečné spojení.

Speciální trhací nýty POP® Soft

POP Soft-Spezial Blindniete

Speciální nýt s velkou svírací silou při malém radiálním rozpínání. Při nýtování se konec dříku tělesa nýtu pomocí speciálně vytvořené hlavy nýtovacího hřebu rozštěpí na 4 části. Tím se dosáhne široké podpěry závěrné hlavy.

Trhací nýty POP® Soft-Set

TIFAS Blindniete

Speciální trhací nýt pro zvláště měkké a křehké materiály.

Trhací nýty pro lisovací lamely POP® LSR

POP LSR-Presslaschen Blindniete

Stabilní upevnění ve spojích materiálů kov/plast. Široké spektrum upínacích délek. Vhodný pro měkké spojované materiály. Dimenzovaný pro tenký a citlivý materiál. Použitelný pro velké tolerance vrtaných otvorů na slepé straně.

Trhací nýty s rýhovaným dříkem POP®

TIFAS Grooved Blindniete

Zvláště vhodné pro nýtování slepých otvorů v měkkých materiálech, např. ve dřevě a plastu, jakož i pro všechny způsoby použití, při kterých rýhovaný dřík přiléhavě vnikne do stěny vrtaného otvoru základního materiálu.

Trhací kalíškové nýty POP®

Becher Blindniete

Kalíškovým provedením dříku nýtu se docílí uzavřené, a tím pro vzduch a vodu nepropustné závěrné hlavy na slepé straně. Vysoký efekt stěny otvoru.

Trhací nýt POP® V-Grip

POP V-Grip Blindniete

Trhací nýty V-Grip se vyznačují velkým spektrem upínacích délek, velkou rovnoměrnou závěrnou hlavou (na slepé straně) a nehlučným spojením (antivibrační).  Těsný proti prachu a stříkající vodě.

Trhací nýty TIFAS® Star

POP LSR-Presslaschen Blindniete

Trhací nýty TIFAS® Star pro pevné usazení ve spojení kovových/plastových materiálů při širokém spektru upínacích délek. Dimenzované pro tenký a citlivý/měkký materiál. Díky principu skládacích pouzder vzniká na straně závěrné hlavy velká kontaktní plocha. Ta rozkládá přítlačný tlak na zadní materiál a poskytuje tak vysoký odpor vůči výtažnému zatížení. Proti ztrátě zajištěný zbytkový trn nýtu brání funkčním poruchám nebo zvuku klapání.

Trhací nýty TIFAS® Multigrip

TIFAS Multigrip Blindniete

Velký rozsah sevření (redukce rozmanitosti typů a skladových zásob) a mnohostranná použitelnost jsou vícerozsahové vlastnosti. Velká podpěra závěrné hlavy, vhodná pro tenké plechy, vysoké tažné hodnoty, dobré stěny otvorů a zajištění proti vibracím jsou výhody vícerozsahových trhacích nýtů. Rozsah sevření se realizuje vícenásobným skládáním závěrné hlavy na slepé straně.

Trhací nýty TIFAS®

TIFAS Blindniete

Mnohostranně použitelný trhací nýt pro nýtování profilů, trubek, nádob atd. Velký výběr kombinací materiálu a tvarů hlavy. Množství různých typů nýtů s velkým přítlačným tlakem na spojované díly vždy zajistí pevné, bezpečné trhací nýty.

Trhací kalíškové nýty TIFAS®

Becher Blindniete

Kalíškovým provedením dříku nýtu se docílí uzavřené, a tím pro vzduch a vodu nepropustné závěrné hlavy na slepé straně. Zbytkový trn nýtu zůstává zajištěný proti ztrátě v nýtovém spoji. Velký výběr materiálů – k dodání i se zápustnou hlavou.

Uzemňovací trhací nýty TIFAS®

TIFAS Erdungsblindniete

Umožňují rychlou a snadnou instalaci spolehlivých ochranných vodičů. S a bez zapracovaných plochých konektorů.

Trhací nýty lisovacích lamel TIFAS®

TIFAS Presslaschenblindniete

S velkým svěracím účinkem. Během procesu osazování vznikají trojí hvězdicovité lamely na slepé straně jako široká podpěra závěrné hlavy. Vzduchotěsné a vodotěsné nýtování provedení s konfekciovanými neoprenovými U- podložkami. Bezpečné, mechanické, kruhové zajištění trnu nýtu.

Trhací nýty TIFAS® GRIP

TIFAS Grip Blindniete

Velká podpěra závěrné hlavy na slepé straně, velmi vhodná pro tenké plechy. Pevně usazený zbytkový trn nýtu, tím dobré zajištění proti vibracím. Pro vysoká zajištění, zbytkový trn nýtu zvyšuje tažné hodnoty v závislosti na tloušťkách součástí. Těsný proti prachu a stříkající vodě.

Plastové trhací nýty TIFAS®

TIFAS Blindniete aus Kunststoff

Plastový trhací nýt s relativně vysokou pevností. Ke zpracování se standardními nástroji. Bez poškození lakovaných ploch, bez koroze, těsný proti stříkající vodě.

Plastové rozpěrné nýty TIFAS®

TIFAS Spreizniete aus Kunststoff

Speciálně pro součásti nepřístupné, nebo obtížně přístupné ze zadní strany, např. pro upevnění opláštění, typových štítků, výstražných štítků, krycích desek apod. Bez problémů s korozí. Elektricky nevodivé. Plastový přídržný klip TIFAS®.

Plastový přídržný klip TIFAS®

TIFAS Halteclip aus Kunststoff

Plastový nýt pro průchozí i slepé otvory, částečně rozebíratelný. Zvláště výhodný pro lakované povrchy, bez koroze.

Trhací nýty TIFAS® Grooved

TIFAS Grooved Blindniete

Trhací nýt TIFAS® Grooved se svým drážkovaným pouzdrem byl vyvinut speciálně pro lisování proti stěně vrtaného otvoru materiálu, který se pod ním nachází. Je tak zejména vhodný pro spoje slepých otvorů a pro zpracování v dřevěných a plastových aplikacích.

Trhací nýty TIFAS® Peel

POP Soft-Spezial Blindniete

Trhací nýty TIFAS® Peel jsou vhodné pro tvrdé-měkké spoje. Rozštěpením nýtovacího pouzdra na 4 díly se nýt na slepé straně zavrtá do měkkého materiálu, a rozděluje tak zátěž. Vysoká svěrací síla zajišťuje pevný spoj. Použitelný pro velké tolerance vrtaných otvorů na slepé straně. Velký výběr materiálů a tvarů hlav.

Trhací nýty TIBULB®

TIBULB Blindniete

Vyznačuje se dvojnásobně jisticím systémem pro zajištění proti vibracím a pevné usazení trnu nýtu. Výborný rozsah použití speciálně u tenkých plechů. Vysoká síla střihového lomu vlivem spolunosného zbytku trnu nýtu. Těsný proti prachu a stříkající vodě.

Trhací nýty TIFAS® M-LOCK

TIFAS M-LOCK Blindniete

Pro vysoká zatížení. Pevné usazení, i při dynamickém namáhání. Při odpovídajícím zpracování vrtaných otvorů jsou spojení vodotěsná a vzduchotěsná. Odtržení trnu nýtu probíhá vždy zarovnaně, a to i při různých tloušťkách materiálu v rámci rozsahu sevření.

Trhací nýty MAGNA-LOK®

TIFAS M-LOCK Blindniete

Pro vysoká zatížení. Pevné usazení, i při dynamickém namáhání. Při odpovídajícím zpracování vrtaných otvorů jsou spojení vodotěsná a vzduchotěsná. Odtržení trnu nýtu probíhá vždy zarovnaně, a to i při různých tloušťkách materiálu v rámci rozsahu sevření.

Trhací nýty MAGNA-BULB®

MAGNA-BULB Blindniete

Speciální trhací nýt se vznikající velkou závěrnou hlavou, mimo jiné pro připevnění na zadní straně tenkostěnných a měkkých součástí. Vysoká svěrací síla. Bezpečné, mechanické, kruhové zajištění trnu nýtu. Trn nýtu vyplňuje pouzdro nýtu a přenáší také vysoké střižné a tažné síly i za dynamického namáhání.

Trhací nýty HUCKLOK

HUCKLOK Blindniete

Dvojité mechanické zajištění zbytku trnu. Široké spektrum svěracích délek. Vysoká střižná síla a síla roztržení v tahu. Optimalizovaná dosedací plocha hlavy nýtu. Zarovnaný trn nýtu ve všech oblastech sevření.

Trhací nýty BOM®

BOM Blindniete

Vysoce pevný trhací nýt s mechanicky zajištěným trnem nýtu, který byl vyvinut pro přenos velmi vysoké pevnosti ve střihu a tahu. Spojení zajištěné proti vibracím, vzduchotěsné a vodotěsné. Během procesu osazování je na spojované díly vyvíjena velmi vysoká svěrací síla.

BOM je registrovaná ochranná známka společnosti Huck International Inc.
HUCKLOK je registrovaná ochranná známka společnosti Huck International Inc.
MAGNA-BULB je registrovaná ochranná známka společnosti Huck International Inc.
MAGNA-LOK je registrovaná ochranná známka společnosti Huck International Inc.